Skip to content

Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinoinnnilla eli kumppanuusmarkkinoinnilla tarkoitetaan useimmiten internetissä tapahtuvaa sivujen tai palvelujen mainontaa, jossa palvelun ostaja maksaa mainoksesta vain silloin, kun jokin sovittu tavoite on täyttynyt. Esimerkiksi yritys A voi mainostaa omalla kotisivullaan yrityksen B verkkokauppaa. Kun ostaja klikkaa A:n sivulla olevaa B:n mainosta, menee B:n verkkokauppaan ja tekee siellä ostoksen, on tavoite täyttynyt.Tällöin yritys A saa esimerkiksi osuuden myyntituloista tai jonkin muun ennaltasovitun palkkion. Tätä markkinointitapaa kutsutaan usein myös bannerimainonnaksi, sillä perinteisesti mainokset ovat eri sivustoille sijoitettavia pienehköjä kuvia. Bannerimainonta ei ole kuitenkaan ainoa affiliate-markkinoinnin keino. Mainostaa voi monella muullakin tavalla, kuten esimerkiksi blogiteksteillä tai linkkisivustoilla.Affiliate-markkointi toimii mainostajan näkökulmasta parhaiten silloin, kun mainostajan sivulla vierailee runsaasti kävijöitä. Lisäksi haluttuun tulokseen – eli esimerkiksi jonkin tuotteen tilaamiseen tai käyttäjäksi rekisteröitymiseen kohdesivustolla – pääsemiseen auttaa huomattavasti se, että sivun vierailijat ovat valmiiksi kiinnostuneita mainostettavista asioista. Musiikkisivustoilla kannattaakin mainostaa musiikkikauppoja, urheilusivustoilla urheilutarvikkeita ja niin edelleen. Affiliate-markkinointi on varsin laaja ja kokonaisvaltainen markkinointitapa, ja voit lukea siitä lisää (englanniksi) sivustolta cj.com.Jos parhaita mainospaikkoja ovat sivustot, joilla käy paljon ihmisiä, niin minkälaiset sivustot ovat sitten tuottoisia mainostettavia? Yleisesti ottaen sivuston täytyy tietysti olla kiinnostava ja sillä pitää olla tarjottavanaan jotain hyödyllistä tai kiehtovaa informaatiota. Kapeiden erikoisalojen sivustot voivat olla haastavia mainostettavia. Toisaalta myös sivustot, jotka eivät löydä kohderyhmäänsä (eli markkinoidaan vaikkapa vitamiineja muusikoiden sivustoilla) eivät usein ole kovinkaan tuottoisia. Tunnetusti erittäin hyviä affiliate-sivustoja puolestaan ovat esim. pelisivustot. Eräs tällainen on suosittu pokeri- ja kasinosivusto Poker Stars, joka on saanut runsaasti näkyvyyttä affiliate-markkinoinnin avulla. Yleensäkin peli- ja viihdepalvelut ovat suosittuja online-markkinoinnin kohteita.Nykyään affiliate-markkinointi on merkittävä tulonlähde monilla www-sivuistoilla. Jotta tämä markkinointitapa tuottaisi varteenotettavia tuloja kummallekin osapuolelle, on mainostavalla sivustolla oltava paljon kävijöitä, ja heidän tulisi mielellään myös olla mahdollisimman hyviä ostajakandidaatteja. Markkinoijien on myös tarpeellista olla perillä vierailijoiden toiminnasta sivustolla, jotta mainosohjelmaa voitaisiin optimoida parhaan tuloksen saamiseksi. Internetistä löytyykin hyviä työkaluja ja erilaisia statistiikkapalveluja, joiden avulla voidaan seurata varsin tarkasti mm. sitä, mistä vierailijat tulevat ja miten he käyttäytyvät sivustolla.