Skip to content

Ensiavun merkitys työpaikalla

Työnantajan on työturvallisuuslain 46§:n pykälän mukaan huolehdittava ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Työntekijöille on annettava ohjeet tapaturman tai sairastumisen varalta tarvittavista toimenpiteistä, ja työpaikalla on oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.Työntekijöiden lukumäärä, työn luonne ja työolosuhteet huomioon ottaen työnantajan on myös nimettävä yksi tai useampi ensiavun vastuuhenkilö. Työn luonteesta riippuen riittävän ensiapuvalmiuden takaaminen voi toki vaatia laajempiakin toimenpiteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ensiavun antamiseen soveltuva erillinen tila tai säännöllisiin lisäkoulutuksiin osallistuva ensiapuryhmä.Ensiavulla tarkoitetaan loukkaantuneelle tapahtumapaikalla välittömästi annettavaa apua, jonka tarkoitus on estää uusien vammojen syntyminen samalla, kun paikalle hälytetään lisää apua. Ensiavun vastuuhenkilöiksi nimettäville henkilöille on tarjottava ensiapukoulutus, jonka laajuus riippuu työn luonteesta. Vähäisimmilläänkin koulutukseen on sisällyttävä hätäensiavun antaminen, joka käsittää muun muassa hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettavan ensiavun, elvytyksen ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käytön sekä erilaisissa sairauskohtauksissa toimimisen.

Defibrillaattorista turvaa

Ensiaputaitoinen henkilökunta pystyy toimimaan hätätilanteessa nopeasti ja tehokkaasti. Nopeus on ensiarvoisen tärkeää etenkin elvytystilanteessa, ja tilanteen turvallisuutta lisäävät asianmukaisten ensiapuvälineiden, kuten defibrillaattorin, käyttö. Defibrillaattori on helppokäyttöinen, ja se opastaa käyttäjäänsä vaihe vaiheelta.Selviytymisen todennäköisyys paranee, kun elvytys ja defibrillaattorin käyttö aloitetaan muutaman minuutin sisällä. Laitteiden sijainti on suunniteltava tarkoituksenmukaisesti, ja defibrillaattorin voi sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Työpaikan ensiapuvälineistössä ei kannata pihistellä, sillä pienellä panostuksella voi pelastaa henkiä. Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja.