Skip to content

Näin yrityksesi menestyy messuilla

Messutapahtumat ovat yritykselle erinomainen kanava tavoittaa kerralla henkilökohtaisesti useita asiakkaita sekä lisätä yrityksen näkyvyyttä ja tietoisuutta sen toiminnasta. Tämä asiakkaiden tavoittamisen ja mainonnan kannalta tärkeä tapahtuma kannattaa kuitenkin suunnitella ja toteuttaa hyvin, että hyöty messutapahtumasta olisi yritykselle mahdollisimman kattava ja se lisäisi uusien asiakkaiden määrää sekä yrityksen tuotteiden myyntiä.

Esittelypiste on yrityksen mainosikkuna

Messuilla yrityksen fyysinen olemus on tärkeä. Näytteilleasettajia on paljon ja ihmiset kiertelevät ympäriinsä sattumanvaraisesti. Huomion saavuttaminen ja hyvä mielikuva esittelypisteestä tulisi luoda hetkessä. Messupisteen ulkoasu vaikuttaa mielikuvaan koko yrityksen sisällöstä, ja yrityksen kannalta pisteen ulkoasu on kuin koko yrityksen mainosikkuna pienoiskoossa. On tärkeää herättää kiinnostus ja saada ihmiset kuuntelemaan, mitä yrityksellä on tarjottavanaan.Messupisteen suunnittelu kannattaa aloittaa suurista linjoista näkyvyys edellä. On tärkeää, että messupisteestä käy selkeästi esiin se, mistä yrityksestä on kyse ja mitä se asiakkailleen tarjoaa. Hyvätkään tuotteet eivät auta, jos yrityksen nimi tai toimiala ei jää asiakkaan mieleen. Yrityksen ensisijainen tarkoitus on siis esitellä itsensä tarpeeksi näkyvästi ja saada asiakas muistamaan yrityksen päätoimiala nopeasti.

Oheistuotteet asiakasvirran vetonauloina

Hyvä messupiste sisältää näkyvät rakenteet ja ulkoasun joka jää asiakkaiden mieleen. Hyviä neuvoja näkyvyyden lisäämiseksi on useita, esimerkiksi esittele yrityksesi bannerilla, josta käy ilmi yrityksen toimiala sekä logo. Myös pienemmät yritykset hyödyntävät messupaikoillaan bannerimainontaa sekä erilaisia painotuottein toteutettuja ratkaisuja. Asiakasvirran pysäyttäminen messupöydän ääreen vaatii hiukan enemmän kiinnostuksen herättämistä ,ja se monesti tapahtuu oheistuotteiden avulla.Monet yritykset tarjoavat asiakkailleen makeisia, kahvia tai lahjatavaroita. Nämä vetonaulat saattavat ovat asiakkaan ensimmäinen kontakti yritykseen, jonka takia hän pysähtyy kuuntelemaan lisää yrityksen tuotteista ja palveluista. Hyvin suunnitellut mainostuotteet saattavat olla hyvä mainoskanava vielä pidemmänkin aikaa. Siksi niidenkin suunnitteluun kannattaa käyttää hetki aikaa. Ilmapallot pysäyttävät lapsiperheitä kun taas mainoskynä säilyy aikuisen laukussa jopa vuosia.

Asiakaspalvelulla vaikutetaan imagoon

Messupisteen asiakaspalvelijat ovat muun näkyvyyden ohella tärkeässä roolissa messutapahtumassa, jossa pääpaino on ihmisten henkilökohtaisessa kontaktissa. Asiakaspalvelija ja messupisteen esittelijä ovat näkyvässä osassa yrityksen ilmapiiristä muodostuvan mielikuvan kanssa. Henkilökohtaisessa kontaktissa tärkeää on ystävällisyys ja kohteliaisuus. Tuotteista tulisi kertoa riittävän kattavasti, mutta kuitenkin ilman painostusta tai ostopakkoa. Asiakkaan saama kokemus yrityksestä tulisi olla kokonaisuudessaan positiivinen.