Skip to content

Osakesijoittaminen aloittelijoille 

Osakemaailma ja sijoituskohteet vaikuttavat hankalalta ja monimutkaiselta verkostolta aloittelijalle. Kannattaa heti aluksi huomioida, ettei kaikkea tarvitse hallita eikä kaikkien sijoituskohteiden tarvitse olla tuttuja. Kokonaisuutta on hyvä alkaa hahmottamaan erottelemalla eri kohteet varallisuusluokkiin, joita ovat lyhytkorkoiset rahoitusmarkkinat, pitkäkorkoiset joukkovelkakirjat sekä pörssiosakkeet. Varallisuusluokat voidaan jakaa vielä alaryhmiin, mutta aloittelijalle tämän luokituksen ymmärtäminen auttaa jo pitkälle.Aloittelevan sijoittajan kannattaa ensiksi miettiä, miksi ja miten paljon hän haluaa sijoittaa sekä kuinka pitkäaikaisista sijoituksista on kyse. Riskit on hyvä tiedostaa ja tehdä sijoitukset omien riskimahdollisuuksien mukaan. Puntaroi oma mielenkiintosi ja käytettävissä oleva aika, joka sinulla on mahdollisuus panostaa sijoitustoimintaan. Alan perusasiat tulee opiskella kuntoon, sillä sellaiseen mitä ei ymmärrä, ei myöskään kannata yleensä sijoittaa rahojaan. Tälläisessä tapauksessa on hyvä harkita sijoitusneuvojan juttusilla käyntiä tai lisäopiskelua. Sijoituskohteista on hyvä hankkia tietoa. Yritysten uutisia, osavuosikatsauksia ja tapahtumia kannattaa seurata aktiivisesti. Seuraamalla oppii myös paljon sijoitusmaailmasta.Kiireiselle ja sijoituksista kiinnostumattomalle oikea paikka on rahastosijoittaminen. Osakesijoitukset ja salkun kokoaminen itse vaativat enemmän aikaa ja panostamista, eikä ihan pienillä summilla kannata lähteä osakesijoittajaksi kulujenkaan vuoksi. Rahastosijoittaminen voi olla myös hyvä siirtymä ja aloitus sijoittajalle, joka haluaa oppia lisää sijoituksista ja sijoitusmaailmasta.